Systém Visiomix

Tento nový systém je schopen měřit homogenitu a délku struktury v krmném voze při míchání TMR. Pomocí kamery a počítačového vidění je tato technologie schopna v reálném čase měřit homogenitu míchání TMR a délku strukturální vlákniny.

Jakmile dosáhne konzistence TMR obsluhou nastavených hodnot, systém jí upozorní a nedochází k přemíchávání krmiva. Systém VISIOMIX se dá namontovat na jakýkoliv krmní vůz na trhu. 

Konzistentní a předvídatelné složení a kvalita krmiva je jednou z nejdůležitějších aspektů dnešních chovatelů, protože monitorování a zabezpečení kvality krmiva přináší wellness zvířat a produktivitu, přičenž maximalizuje profitabilitu.  

Kontakt

Provozovna:

AgriTechnika CZ, s.r.o.
Nám. T. G. Masaryka 2957/9a
690 02 Břeclav, Česká republika
Tel.: +420 775 047 325
e-mail: atcz@atcz.cz

Fakturační adresa:

AgriTechnika CZ, s.r.o.
Husova 35
664 51 Šlapanice
Česká republika
IČO: 03735681

8 + 6 =