DG PRECISION FEEDING

DG precision feeding je technologie, která zabezpečuje na bázi NIR fotospektrometru měření vybraných výživových parametrů krmiv, a to v reálném čase. Na základě naměřených parametrů pak systém automaticky přepočítává aktuální krmnou dávku. Značně tak zefektivňuje výrobu TMR a tím snižuje výrobní náklady mléka. Systém je montovatelný buď na samochodné krmné vozy nebo do lopat, kterými se tažené vozy nakládají.
U samochodů se senzor montuje většinou do horní části frézy, kde se v reálném čase měří materiál, který je do vozu nakládán. Tyto informace se automaticky ukládají do váhy a také se na základě aktuální sušiny automaticky přepočítá krmná dávka tak, aby vyhovovala vypočtené dávce sušiny. To znamená, že když je třeba kukuřičná siláž sušší, systém bude od obsluhy vyžadovat naložení nižšího množství, jako když má siláž vyšší vlhkost. Skot tak dostává vždy optimální dávku TMR dle výpočítané receptury, i když je v jámě v různých místech siláž s různou sušinou.
U lopaty to pak funguje obdobně s tím rozdílem, že data ze senzoru, který je namontován na lopatě nakladače jsou posílané bezdrátově přes váhu nakladače do váhy, která je v traktoru krmného vozu.

Kontakt

AgriTechnika CZ, s.r.o.

Husova 35

664 51 Šlapanice

Česká republika

Tel.: +420 775 047 325

E-mail: atcz@atcz.cz

8 + 11 =